Wuknjemy serbsce 3 • dźěłowy zešiwk

Annett Dźědźikowa

Wuknjemy serbsce 3 • dźěłowy zešiwk

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ
Dźěłowy zešiwk wudospołnja wučbnicu Wuknjemy serbsce 3 za cuzorěčnu wučbu z pisanskim kursom.
Z pomocu najwšelakorišich zwučowanjow so wěsty zakładny słowoskład natwari. Wobsahowe wuhotowanje orientuje so na posrědkowanje pismikow serbskeho alfabeta z diakritiskimi znamješkami.

wopisanje

Dźěłowy zešiwk wudospołnja wučbnicu Wuknjemy serbsce 3 za cuzorěčnu wučbu z pisanskim kursom. Z pomocu najwšelakorišich zwučowanjow so wěsty zakładny słowoskład natwari. Wobsahowe wuhotowanje orientuje so na posrědkowanje pismikow serbskeho alfabeta z diakritiskimi znamješkami.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1494-8
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 3. nakł. 2023, 48 s., wjacebarb. il., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

8,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Dźěłowy zešiwk wudospołnja wučbnicu Wuknjemy serbsce 3 za cuzorěčnu wučbu z pisanskim kursom. Z pomocu najwšelakorišich zwučowanjow so wěsty zakładny słowoskład natwari. Wobsahowe wuhotowanje orientuje so na posrědkowanje pismikow serbskeho alfabeta z diakritiskimi znamješkami.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1494-8
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 3. nakł. 2023, 48 s., wjacebarb. il., brošura