Wuknjemy serbsce 3

Annett Dźědźikowa

Wuknjemy serbsce 3

wučbnica za 3. lětnik, wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ, ilustrator: Gudrun Lenz

Wučbnica wopřija wobsahi a nadawki k posrědkowanju wědy a k wutworjenju rěčnych dokonjanosćow a kmanosćow wotpowědnje směrnicam wučbneho plana Intensiwne wuknjenje rěče – Serbšćina jako cuza rěč (ISL).


Wopisowanje

Wučbnica wopřija wobsahi a nadawki k posrědkowanju wědy a k wutworjenju rěčnych dokonjanosćow a kmanosćow wotpowědnje směrnicam wučbneho plana Intensiwne wuknjenje rěče – Serbšćina jako cuza rěč (ISL). Wučbnica Wuknjemy serbsce 3 natwarja systematisce na dźěłowej knize prěnjeho a druheho lětnika. W 3. lětniku dominuje dale rěčenje we wučbje. Hłowne ćežišćo wučbnicy leži na posrědkowanju zakładnych znajemosćow serbskeje rěče. Při tym koncentruje so na rěčne srědki k temam wšědneho dnja a wobswěta šulerja. Wobsahowe wuhotowanje orientuje so hłownje na posrědkowanju pismikow serbskeho alfabeta z diakritiskimi znamješkami. Wučbnica je kaž zwučene do lekcijow rozrjadowana. Na připołoženej CD namaka šuler wšitke we wučbnicy woznamjenjene teksty k słuchanju.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1491-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2. nakł. 2021, 72 s., barb. il., brošura, z připołoženej CD

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

14,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Wučbnica wopřija wobsahi a nadawki k posrědkowanju wědy a k wutworjenju rěčnych dokonjanosćow a kmanosćow wotpowědnje směrnicam wučbneho plana Intensiwne wuknjenje rěče – Serbšćina jako cuza rěč (ISL). Wučbnica Wuknjemy serbsce 3 natwarja systematisce na dźěłowej knize prěnjeho a druheho lětnika. W 3. lětniku dominuje dale rěčenje we wučbje. Hłowne ćežišćo wučbnicy leži na posrědkowanju zakładnych znajemosćow serbskeje rěče. Při tym koncentruje so na rěčne srědki k temam wšědneho dnja a wobswěta šulerja. Wobsahowe wuhotowanje orientuje so hłownje na posrědkowanju pismikow serbskeho alfabeta z diakritiskimi znamješkami. Wučbnica je kaž zwučene do lekcijow rozrjadowana. Na připołoženej CD namaka šuler wšitke we wučbnicy woznamjenjene teksty k słuchanju.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1491-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2. nakł. 2021, 72 s., barb. il., brošura, z připołoženej CD