Wěcna wěda / Serbšćina 4

Irena Götzowa / Birgit Krausowa

Wěcna wěda / Serbšćina 4

Źěłowe knigły za pśedmjat wěcna wěda 4. lětnika za bilingualnu wucbu pó WITAJ- modelu; wudawaŕ: Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t., Rěcny centrum WITAJ; ilustrěrował Günter Wongel

Toś ta wucbnica jo kombiněrowany material za pśedmjata wěcna wěda a serbšćina. Źěl za wěcnu wědu jo tematiski koncipěrowany pó pódaśach wótpowědnego nimskego materiala. Źěl za serbšćinu wšak se orientěrujo pó wótpowědnych wopśimjeśach we wucbje a materialu nimšćiny, ma pak teke samostatny serbski charakter.


Wopisowanje

Toś ta wucbnica jo kombiněrowany material za pśedmjata wěcna wěda a serbšćina. Źěl za wěcnu wědu jo tematiski koncipěrowany pó pódaśach wótpowědnego nimskego materiala. Źěl za serbšćinu wšak se orientěrujo pó wótpowědnych wopśimjeśach we wucbje a materialu nimšćiny, ma pak teke samostatny serbski charakter. Taka kombinacija wěcnych a rěcnych temow jo, glědajucy na powšyknu strukturelnu a serbskorěcnu situaciju, notna a wužytna. Zakładny tematiski ramik wucbnicow su wěcne póla ako na pśikład wšedny źeń, wuwiśe cłowjeka, mjazycłowjeske póśěgi, strowe žywjenje, pśiroda, wobswět, wobchad, kraj Bramborska a druge. Toś ta wucbnica jo w zasadnej tematiskej a wugótowańskej strukturje z wucbnicoma „Wěcna wěda / Serbšćina 2“ a „Wěcna wěda / Serbšćina 3“ wótgłosowana. Wóna jo bogaśe pó didaktiskich pódaśach ilustrěrowana (inklusive fota).

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1348-4
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 2. nakł. 2021, 114 b., barwne ilustracije a fota, brošura, pśidank: 12 bokow basleńskich pśedłogow graśe

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

14,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Toś ta wucbnica jo kombiněrowany material za pśedmjata wěcna wěda a serbšćina. Źěl za wěcnu wědu jo tematiski koncipěrowany pó pódaśach wótpowědnego nimskego materiala. Źěl za serbšćinu wšak se orientěrujo pó wótpowědnych wopśimjeśach we wucbje a materialu nimšćiny, ma pak teke samostatny serbski charakter. Taka kombinacija wěcnych a rěcnych temow jo, glědajucy na powšyknu strukturelnu a serbskorěcnu situaciju, notna a wužytna. Zakładny tematiski ramik wucbnicow su wěcne póla ako na pśikład wšedny źeń, wuwiśe cłowjeka, mjazycłowjeske póśěgi, strowe žywjenje, pśiroda, wobswět, wobchad, kraj Bramborska a druge. Toś ta wucbnica jo w zasadnej tematiskej a wugótowańskej strukturje z wucbnicoma „Wěcna wěda / Serbšćina 2“ a „Wěcna wěda / Serbšćina 3“ wótgłosowana. Wóna jo bogaśe pó didaktiskich pódaśach ilustrěrowana (inklusive fota).

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1348-4
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 2. nakł. 2021, 114 b., barwne ilustracije a fota, brošura, pśidank: 12 bokow basleńskich pśedłogow graśe