Wěcna wěda / Serbšćina 3

Irena Götzowa / Birgit Krausowa

Wěcna wěda / Serbšćina 3

Źěłowe knigły za pśedmjat wěcna wěda 3. lětnika za bilingualnu wucbu pó WITAJ- modelu; wudawaŕ: Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t., Rěcny centrum WITAJ; ilustrěrowała Erika Baarmann
Toś ta wucbnica jo kombiněrowany material za pśedmjata wěcna wěda a serbšćina. Źěl za wěcnu wědu jo tematiski koncipěrowany pó pódaśach wótpowědnego nimskego materiala. Źěl za serbšćinu wšak se orientěrujo pó wótpowědnych wopśimjeśach we wucbje a materialu nimšćiny, ma pak teke samostatny serbski charakter.

wopisanje

Toś ta wucbnica jo kombiněrowany material za pśedmjata wěcna wěda a serbšćina. Źěl za wěcnu wědu jo tematiski koncipěrowany pó pódaśach wótpowědnego nimskego materiala. Źěl za serbšćinu wšak se orientěrujo pó wótpowědnych wopśimjeśach we wucbje a materialu nimšćiny, ma pak teke samostatny serbski charakter. Taka kombinacija wěcnych a rěcnych temow jo, glědajucy na powšyknu strukturelnu a serbskorěcnu situaciju, notna a wužytna. Zakładny tematiski ramik wucbnicow su wěcne póla ako na pśikład wšedny źeń, wuwiśe cłowjeka, mjazycłowjeske póśěgi, strowe žywjenje, pśiroda, wobswět, wobchad, kraj Bramborska a druge. Toś ta wucbnica jo w zasadnej tematiskej a wugótowańskej strukturje z wucbnicoma „Wěcna wěda / Serbšćina 2“ a „Wěcna wěda / Serbšćina 4“ wótgłosowana. Wóna jo bogaśe pó didaktiskich pódaśach ilustrěrowana (inklusive fota).

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1347-7
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł. 2018, 108 b., barwne ilustracije a fota, brošura, pśidank: 16 bokow basleńskich pśedłogow

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

14,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Toś ta wucbnica jo kombiněrowany material za pśedmjata wěcna wěda a serbšćina. Źěl za wěcnu wědu jo tematiski koncipěrowany pó pódaśach wótpowědnego nimskego materiala. Źěl za serbšćinu wšak se orientěrujo pó wótpowědnych wopśimjeśach we wucbje a materialu nimšćiny, ma pak teke samostatny serbski charakter. Taka kombinacija wěcnych a rěcnych temow jo, glědajucy na powšyknu strukturelnu a serbskorěcnu situaciju, notna a wužytna. Zakładny tematiski ramik wucbnicow su wěcne póla ako na pśikład wšedny źeń, wuwiśe cłowjeka, mjazycłowjeske póśěgi, strowe žywjenje, pśiroda, wobswět, wobchad, kraj Bramborska a druge. Toś ta wucbnica jo w zasadnej tematiskej a wugótowańskej strukturje z wucbnicoma „Wěcna wěda / Serbšćina 2“ a „Wěcna wěda / Serbšćina 4“ wótgłosowana. Wóna jo bogaśe pó didaktiskich pódaśach ilustrěrowana (inklusive fota).

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1347-7
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł. 2018, 108 b., barwne ilustracije a fota, brošura, pśidank: 16 bokow basleńskich pśedłogow