Stawizny a podawki 1 ─ wučbnica

Michael Sauer

Stawizny a podawki 1 ─ wučbnica

wudawaćel: Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow z.t., Rěčny centrum WITAJ, přełožiła Sonja Krječmarjowa

Prěnja stawizniska wučbnica Stawizny a podawki wjedźe šulerja 5. lětnika Serbskeho gymnazija hłuboko do zašłosće. 

wopisanje

W tutej wučbnicy namaka šuler

- wubrane fakty a informacije wo zažnej dobje wuwića čłowjeka, wo Egyptowskej a Grjekskej

- mnoho tekstow, wobrazow a zwobraznjenjow wo gratach resp. nastrojach, kiž pokazuja na to, kajke žiwjenje něhdy bě,

- městnosće z wokoliny, kiž na slědźersku ekskursiju do zašłośce přeprošuja,

- wjele pokiwow a namjetow, kak so k historiskim dokumentam, rysowankam a wurywankam prawe prašenja staja, zo by wotmołwa wunošna była.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2360-5
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 120 s., mnoho wobr., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

16,95 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

W tutej wučbnicy namaka šuler

- wubrane fakty a informacije wo zažnej dobje wuwića čłowjeka, wo Egyptowskej a Grjekskej

- mnoho tekstow, wobrazow a zwobraznjenjow wo gratach resp. nastrojach, kiž pokazuja na to, kajke žiwjenje něhdy bě,

- městnosće z wokoliny, kiž na slědźersku ekskursiju do zašłośce přeprošuja,

- wjele pokiwow a namjetow, kak so k historiskim dokumentam, rysowankam a wurywankam prawe prašenja staja, zo by wotmołwa wunošna była.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2360-5
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 120 s., mnoho wobr., brošura