Serbšćina 3 ─ dźěłowy zešiwk

Serbšćina 3 ─ dźěłowy zešiwk

z CD, wudawaćel: Domowina - Rěčny centrum WITAJ, ilustracije: Gudrun Lenz

Dźěłowy zešiwk za šulerjow 3. lětnika w 2plus rjadownjach.

wopisanje

Dźěłowy zešiwk wobsahuje:

- zwučowanja a nadawki k skrućenju alfabeta

- nadawki k trenowanju čitanskeho zrozumjenja a k rozšěrjenju słowoskłada

- zwučowanja a nadawki k nałožowanju zakładnych dźěłowych technikow a strategijow k prawemu pisanju

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2451-0
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 48 s., barb. wobr., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

8,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Dźěłowy zešiwk wobsahuje:

- zwučowanja a nadawki k skrućenju alfabeta

- nadawki k trenowanju čitanskeho zrozumjenja a k rozšěrjenju słowoskłada

- zwučowanja a nadawki k nałožowanju zakładnych dźěłowych technikow a strategijow k prawemu pisanju

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2451-0
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 48 s., barb. wobr., brošura