Pućowanje po stawiznach 6 ─ wučbnica

Andreas Kötzing, Christian Kraus, Peter Offergeld

Pućowanje po stawiznach 6 ─ wučbnica

wudaće za Saksku, přełožiłoj Rejzka Šěnowa a Lubina Hajduk-Veljkovićowa
Rěčny centrum WITAJ zahaji z nowym šulskim lětom 2018/2019 wudaće licency rjadu „Pućowanje po stawiznach” nakładnistwa Klett. Hladajo na potrjebu we wyšich šulach rozsudźichmy so zhromadnje z fachowymi wučerjemi za stawizny, wudaće ze šestym a z tym zakónčacym dźělom rjadu – wučbnicu za 10. lětnik – zahajić. Pokročujo klětu z pjatym dźělom (9. lětnik) kóžde lěto dalši dźěl rjadu wuńdźe.

wopisanje

Z „Pućowanjom po stawiznach” da so wučerjam a šulerjam moderna wučbnica do ruki, kotraž lubi žiwu a zdobom historisce fundowanu wučbu stawiznow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2490-9
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, 124 s., barb. fota a il., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

17,25 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Z „Pućowanjom po stawiznach” da so wučerjam a šulerjam moderna wučbnica do ruki, kotraž lubi žiwu a zdobom historisce fundowanu wučbu stawiznow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2490-9
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, 124 s., barb. fota a il., brošura