Mlóč 4 – dźěłowy zešiwk

Mlóč 4 – dźěłowy zešiwk

za Saksku, za 4. lětnik; wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ; zeserbšćiła Lubina Hajduk-Veljkovićowa

Kniha za wěcnu wědu w dwurěčnych serbsko-němskich a serbskich rjadownjach je licenca z rjadu „Pusteblume“ nakładnistwa Schroedel. Wobsahuje metodowy zešiwk „Zwučuj z Mlóčom".

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2585-2
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2 .nakł. 2022, 42 s., barb. il., připołoženy metodowy zešiwk, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

9,25 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2585-2
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2 .nakł. 2022, 42 s., barb. il., připołoženy metodowy zešiwk, brošura