Mlóč 1 ─ dźěłowa kniha

Mlóč 1 ─ dźěłowa kniha

Sakska, wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ
Dźěłowa kniha za wěcnu wědu w dwurěčnych serbsko-němskich a serbskich rjadownjach je licenca z rjadu „Pusteblume“ nakładnistwa Schroedel.

wopisanje

Dźěłowa kniha za wěcnu wědu w dwurěčnych serbsko-němskich a serbskich rjadownjach je licenca z rjadu „Pusteblume“ nakładnistwa Schroedel.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1495-5
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2014, 80 stronow, přiłoha 21 s., wjacebarbne il., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

12,95 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Dźěłowa kniha za wěcnu wědu w dwurěčnych serbsko-němskich a serbskich rjadownjach je licenca z rjadu „Pusteblume“ nakładnistwa Schroedel.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1495-5
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2014, 80 stronow, přiłoha 21 s., wjacebarbne il., brošura