Łuskač 2 ─ wučbnica

Lippmann, Frank / Poser, Katja

Łuskač 2 ─ wučbnica

Moja wučbnica matematiki 2. lětnik, wudał Domowina - Rěčny centrum WITAJ, zeserbšćiłoj Monika Kolcowa, Milena Bujnowska

Natwar wučbnicy je rozrjadowany po zwučenym wašnju kaž we Łuskaču 1 a 4 do třoch wobłukow:


wobłuk: Zakładna strona. Šuler/ka dóstanje na jednanje orientowany zastup do maćizny. Nowu wědu móže na zakładźe wobšěrneho poskitka wšelakorych nadawkow zwučować. Nadawki su jasne diferencowane ze zakładnymi, ćešimi a wosebje ćežkimi nadawkami. Dźěćom stajnje po boku je rapak Traks jako motiwowacy wuknjenski přewodnik.


wobłuk: Wospjetowanje. Tu pokaza šuler/ka, što je nowe nawuknył/a a što hišće móže. Wón/Wona skrućuje zakładnu wědy z pomocu zwučowanjow a wospjetowanjow.


wobłuk: Hłowu trenować. Tu móže šuler/ka sej hłójčku łamać, rozmyslować a hrać.

Wopisowanje

Der Aufbau des Lehrbuches ist wie bei Łuskač 1 und 4 in drei Bereiche gegliedert:

Bereich: Basisseite. Der Schüler erhält einen auf die Handlung orientierten Einstieg. Neues Wissen kann er mit Hilfe eines umfangreichen Angebotes an verschiedenen Aufgaben üben. Die Aufgaben sind klar differenziert mit Grundaufgaben, schwierigeren und besonders schweren Aufgaben. Rabe Trax steht dem Schüler immer als motivierender Lernbegleiter zur Seite.

Bereich: Wiederholung. Hier zeigt der Schüler, was er Neues gelernt hat und was er noch kann. Er festigt sein Grundwissen mit Hilfe von Übungen und Wiederholungen. Bereich: Kopftraining. Hier kann sich der Schüler den Kopf zerbrechen, überlegen und spielen.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2621-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2020, barb. il., 140 s., brošura z klapu

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

18,95 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Der Aufbau des Lehrbuches ist wie bei Łuskač 1 und 4 in drei Bereiche gegliedert:

Bereich: Basisseite. Der Schüler erhält einen auf die Handlung orientierten Einstieg. Neues Wissen kann er mit Hilfe eines umfangreichen Angebotes an verschiedenen Aufgaben üben. Die Aufgaben sind klar differenziert mit Grundaufgaben, schwierigeren und besonders schweren Aufgaben. Rabe Trax steht dem Schüler immer als motivierender Lernbegleiter zur Seite.

Bereich: Wiederholung. Hier zeigt der Schüler, was er Neues gelernt hat und was er noch kann. Er festigt sein Grundwissen mit Hilfe von Übungen und Wiederholungen. Bereich: Kopftraining. Hier kann sich der Schüler den Kopf zerbrechen, überlegen und spielen.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2621-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2020, barb. il., 140 s., brošura z klapu