Ličimy wěcne nadawki 3

Stefanie Erdmann

Ličimy wěcne nadawki 3

wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ, přełožiła Milena Bujnowska
Ličimy wěcne nadawki je licencne wudaće tak mjenowanych indianskich zešiwkow nakładnistwa Klett. Zwučowanske zešiwki, kotrež wudawa nakładnistwo Klett za wšelake předmjety, njejsu na wěsty wučbnicowy rjad wjazane a słuža jako wučbu wudospołnjacy material. Přehladnje wuhotowane strony a jednore dźěłowe nadawki zmóženjeja samostatne dźěło šulerjow a wjedu spěšnje k wuspěchej. Při tym wjetšina nadawkow na žiwjenski wobswět a nazhonjenja šulerjow nawjazuje. Wosebite strony wěstu temu wotzamknu a zmóžnjeja šulerjam nawuknjenu wědu hrajersce nałožować a skrućić. Šibały indianski hólčec Anoki jich na zabawne wašnje při tym přewodźa.

Zusatzinformation

ISBN 3-7420-2529-6
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, 48 s., barb. il., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

3,50 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 3-7420-2529-6
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, 48 s., barb. il., brošura