Cover

Wotkrywać a rozumić 5

Wučbnica za stawizny w 5. lětniku w Sakskej – Wot spočatka stawiznow hač do antikskeje Grjekskeje; wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ; přełožiłoj Achim Kowar a Ludwig Zahrodnik

wopisanje

Za serbske srjedźne šule a za Serbski gymnazij poskićuje so za předmjet stawizny wučbnicowy rjad „Wotkrywać a rozumić“ w serbskej rěči. Wudaće je licenca rjada „Entdecken und Verstehen“ nakładnistwa Cornelsen/Volk und Wissen.

{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1312-5
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2005
128 s., barbne wobrazy, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

10,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Za serbske srjedźne šule a za Serbski gymnazij poskićuje so za předmjet stawizny wučbnicowy rjad „Wotkrywać a rozumić“ w serbskej rěči. Wudaće je licenca rjada „Entdecken und Verstehen“ nakładnistwa Cornelsen/Volk und Wissen.

{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1312-5
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2005
128 s., barbne wobrazy, brošura