Cover

Ludmila Donatowa

Naša maćeršćina 2

Wučbnica za 2. lětnik serbskich zakładnych šulow; wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ; ilustrowała Erika Baarmann
„Naša maćeršćina 2“ je za maćernorěčnych šulerjow. Wučbnica poskićuje wučbnu maćiznu k ertnemu a pisomnemu wužiwanju rěče, k gramatice a prawopisej a wólbnowinowatostnym wobłukam. Wona rozrjaduje so do kapitlow, kotrež su po wotběhu lěta rjadowane a orientuja so po temach wěcneje wučby.

wopisanje

„Naša maćeršćina 2“ je za maćernorěčnych šulerjow. Wučbnica poskićuje wučbnu maćiznu k ertnemu a pisomnemu wužiwanju rěče, k gramatice a prawopisej a wólbnowinowatostnym wobłukam. Wona rozrjaduje so do kapitlow, kotrež su po wotběhu lěta rjadowane a orientuja so po temach wěcneje wučby. Barbne fota a ilustracije słuža k znazornjenju a spřistupnjenju maćizny.
{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1378-1
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2009
128 s., barbne ilustracije, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

15,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

„Naša maćeršćina 2“ je za maćernorěčnych šulerjow. Wučbnica poskićuje wučbnu maćiznu k ertnemu a pisomnemu wužiwanju rěče, k gramatice a prawopisej a wólbnowinowatostnym wobłukam. Wona rozrjaduje so do kapitlow, kotrež su po wotběhu lěta rjadowane a orientuja so po temach wěcneje wučby. Barbne fota a ilustracije słuža k znazornjenju a spřistupnjenju maćizny.
{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1378-1
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2009
128 s., barbne ilustracije, brošura