Zwěrjeta w zymje

Zwěrjeta w zymje

Serbski wudopołnjajucy material za šulu, wudawaćel: Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z.t., Rěcny centrum WITAJ, ilustrator: Gudrun Lenz, přełožer: Stefanie Krawcojc
Pó wopśimjeśu jo źěłarnicka njewótwisna wót šulskego lětnika a góźi se za projektowe źěło, za wuknjenje pśi stacijach, za liche źěło, za spěchowańsku wucbu abo ako pśidatne nadawki we wucbje.

Die Lernwerkstatt ist jahrgangsübergreifend angelegt und kann bei verschiedenen Unterrichtsmethoden (Projektarbeit, Stationsarbeit, Freiarbeit, Förderunterricht usw.) eingesetzt werden.

wopisanje

Źěłarnicka »Zwěrjeta w zymje« wopśimjejo wjele informacijow wó tom, kak wšake zwěrjata zymu pśetraju. Pó wopśimjeśu jo źěłarnicka njewótwisna wót šulskego lětnika a góźi se za projektowe źěło, za wuknjenje pśi stacijach, za liche źěło, za spěchowańsku wucbu abo ako pśidatne nadawki we wucbje. Die Lernwerkstatt “Zwěrjeta w zymje” [Tiere im Witer] beinhaltet viel Interessantes darüber, welche Methoden Tiere in unseren Breiten entwickelt haben, um den Winter zu überleben. Die Lernwerkstatt ist jahrgangsübergreifend angelegt und kann bei verschiedenen Unterrichtsmethoden (Projektarbeit, Stationsarbeit, Freiarbeit, Förderunterricht usw.) eingesetzt werden.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2345-2
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2015, 64 b., barw. il., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

9,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Źěłarnicka »Zwěrjeta w zymje« wopśimjejo wjele informacijow wó tom, kak wšake zwěrjata zymu pśetraju. Pó wopśimjeśu jo źěłarnicka njewótwisna wót šulskego lětnika a góźi se za projektowe źěło, za wuknjenje pśi stacijach, za liche źěło, za spěchowańsku wucbu abo ako pśidatne nadawki we wucbje. Die Lernwerkstatt “Zwěrjeta w zymje” [Tiere im Witer] beinhaltet viel Interessantes darüber, welche Methoden Tiere in unseren Breiten entwickelt haben, um den Winter zu überleben. Die Lernwerkstatt ist jahrgangsübergreifend angelegt und kann bei verschiedenen Unterrichtsmethoden (Projektarbeit, Stationsarbeit, Freiarbeit, Förderunterricht usw.) eingesetzt werden.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2345-2
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2015, 64 b., barw. il., brošura