Žiwjenski rum łuka

Žiwjenski rum łuka

Dźěłarnička za wěcnu wučbu za 3. a 4. lětnik, wudawaćel: Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow z.t., Rěčny centrum WITAJ, ilustrowała Gudrun Lenz

Što je poprawom łuka? Na njej rosće wjele rozdźělnych trawow a łučnych kwětkow a wona ma wjele wobličow. Předležaca dźěłarnička zmóžni šulerjam, so na zajimawe wašnje z maćiznu zaběrać.


Lernwerkstatt in obersorbischer Sprache zum Thema Wiese

wopisanje

W formje slědźerskeho lista, hry z kartami, slědźenskich nadawkow a wěcnych tekstow zaběraja so šulerjo mnohostronsce z tematiku kaž na přikład z łučnymi rostilinami a łučnymi zwěrjatami.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2450-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 44 s.,wjacebarb. il., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

9,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

W formje slědźerskeho lista, hry z kartami, slědźenskich nadawkow a wěcnych tekstow zaběraja so šulerjo mnohostronsce z tematiku kaž na přikład z łučnymi rostilinami a łučnymi zwěrjatami.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2450-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 44 s.,wjacebarb. il., brošura