Woda – drohotny pokład

Woda – drohotny pokład

Dźěłarnička za předmjet wěcna wěda wot 2. do 4. lětnika, wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ, ilustrowała Isa Bryccyna

Woda słuša do žiwjenskeho wobswěta dźěsća. W formje eksperimentow, zwučowanjow, slědźenskich nadawkow a wěcnych tekstow zaběraja so šulerjo mnohostronsce z tematiku kaž na přikład ze wšědnej přetrjebu wody doma, z kołoběhom a čistotu wody a wodźiznami Łužicy.


Lernwerkstatt in obersorbischer Sprache zum Thema Wasser

wopisanje

Šulerjo zeznaja wodu jako zakład wšeho žiwjenja na zemi, z kotrymž ma so wobhladniwje a rozumnje wobchadźeć.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1492-4
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2014, 40 s.,wjacebarb. il., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

9,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Šulerjo zeznaja wodu jako zakład wšeho žiwjenja na zemi, z kotrymž ma so wobhladniwje a rozumnje wobchadźeć.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1492-4
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2014, 40 s.,wjacebarb. il., brošura