Wjesele wuknjemy 1

Jadwiga Čižankowa, Regina Kumerowa, Annett Dźědźikowa

Wjesele wuknjemy 1

mapa za 1. lětnik, wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ

Rjad "Wjesele wuknjemy" je wudospołnjacy material za serbšćinu w dwurěčnych rjadownjach. Jednotliwe karty wužija so w znatym LOGICO kašćiku nakładnistwa Finken.


"Wjesele wuknjemy" ist ein Ergänzungsmaterial für Sorbisch in den zweisprachigen sorbisch-deutschen Klassen. Die Karten können im LOGICO Kasten des Finken-Verlages genutzt werden.

wopisanje

Rjad "Wjesele wuknjemy" je wudospołnjacy material za serbšćinu w dwurěčnych rjadownjach. Jednotliwe karty wužija so w znatym LOGICO kašćiku nakładnistwa Finken.

"Wjesele wuknjemy" ist ein Ergänzungsmaterial für Sorbisch in den zweisprachigen sorbisch-deutschen Klassen. Die Karten können im LOGICO Kasten des Finken-Verlages genutzt werden.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1266-1
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2003, 16 kartow z papjerca, wjacebarbna mapa

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

6,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Rjad "Wjesele wuknjemy" je wudospołnjacy material za serbšćinu w dwurěčnych rjadownjach. Jednotliwe karty wužija so w znatym LOGICO kašćiku nakładnistwa Finken.

"Wjesele wuknjemy" ist ein Ergänzungsmaterial für Sorbisch in den zweisprachigen sorbisch-deutschen Klassen. Die Karten können im LOGICO Kasten des Finken-Verlages genutzt werden.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1266-1
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2003, 16 kartow z papjerca, wjacebarbna mapa