Cover

Lubina Hajduk-Veljkovićowa

Saperliška - Praj to hinak!

Synonymowy słowničk za zakładnu šulu; wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ; ilustrował Uwe Häntsch
Prajić abo rěčeć – kak móžeš to hinak zwuraznić? Saperliška pomha. To je jednorěčny synonymowy słowničk za serbskorěčnu wurazowu wučbu w zakładnej šuli. W słowničku su werby a adjektiwy, adwerby a dalše trěbne wurazy zestajane, kiž su za mnohostronske ertne abo pisomne zwuraznjenje w šuli bytostne.

Wopisowanje

Prajić abo rěčeć – kak móžeš to hinak zwuraznić? Saperliška pomha. To je jednorěčny synonymowy słowničk za serbskorěčnu wurazowu wučbu w zakładnej šuli. W słowničku su werby a adjektiwy, adwerby a dalše trěbne wurazy zestajane, kiž su za mnohostronske ertne abo pisomne zwuraznjenje w šuli bytostne. Přikładowe sady a rěčne wobroty wudospołnjeja słowničk, kiž chce šulerjow a serbsce wuknjacych pohonjować so ze serbskej rěču zaběrać a při pisanju swójskich tekstow serbšćinu kreatiwnje nałožować.
{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1393-4
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2010
64 s., barbne ilustracije, spiralowa wjazba z krutej wobalku

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

12,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Prajić abo rěčeć – kak móžeš to hinak zwuraznić? Saperliška pomha. To je jednorěčny synonymowy słowničk za serbskorěčnu wurazowu wučbu w zakładnej šuli. W słowničku su werby a adjektiwy, adwerby a dalše trěbne wurazy zestajane, kiž su za mnohostronske ertne abo pisomne zwuraznjenje w šuli bytostne. Přikładowe sady a rěčne wobroty wudospołnjeja słowničk, kiž chce šulerjow a serbsce wuknjacych pohonjować so ze serbskej rěču zaběrać a při pisanju swójskich tekstow serbšćinu kreatiwnje nałožować.
{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1393-4
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2010
64 s., barbne ilustracije, spiralowa wjazba z krutej wobalku