Wron Rufus w zwěrjeńcu / 2. cytański schójźeńk

Dorothee Raab, Christiane Wilde

Wron Rufus w zwěrjeńcu / 2. cytański schójźeńk

wudawaŕ: Rěcny centrum WITAJ, ilustracije: Bettina Abel a Guido Wandrey, pśestajił: Mato Nowak

Rabe Rufus im Tierpark


Ako Rufus woglědajo do zwěrjeńca, nastanjo njeměr. Ale z pomocu wjele pśijaśelow se ta wěc malsnje zasej rědujo ...


Der Rabe Rufus erscheint in den einzelnen Heften dieser Lesereihe des Cornelsen-Verlages für die Grundschule. Es handelt immer eine Geschichte von diesem Schelm, der in einer Familie mit Kindern lebt und mit ihnen lustige Sachen erlebt. Außer leichten Texten, die ins Niedersorbische übersetzt wurden, können die Schüler zu Hause oder in der Schule verschiedene sinnvolle Aufgaben zum Gelesenen erfüllen. So können sie selbst kontrollieren, ob sie den Inhalt des Textes richtig verstanden haben.

wopisanje

Znajośo šybalika Rufusa? To jo wron, ako dožywijo wjele luštnego, směšnego a zapśimujucego. Wón co wuknice a wuknikow, kenž wobźěluju se na serbskej abo WITAJ-wucbje, pózbuźowaś k dalšnej zaběrje ze serbskeju rěcu.

Šybalik Rufus wustupujo w jadnotliwych zešywkach cytańskego rěda za zakładnu šulu nakładnistwa Cornelsen. Te smy pśestajili do dolnoserbskeje rěcy. W toś tych zešywkach wijo se pśecej jadne tšojeńko wokoło wrona Rufusa. Wón bydli w jadnej familiji ze źiśimi a dožywijo z nimi žortne wěcy. Mimo lažkich tekstow, ako se namakaju w zešywkach, mógu wuknice a wukniki doma abo w šuli wšake nadawki k cytanemu dopołniś. Su to pórucenja za wudopołnjenje a wumólowanje, kreslenje pódanych pśedmjatow, nakśicowanje wótegronow a pśirědowanje słowow a sadow k wšakim wobrazam. Z pomocu nadawkow mógu źiśi sami kontrolěrowaś, lěc su zmysł teksta pšawje rozměli.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2395-7
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2016, 32 b., barw. il., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

4,95 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Znajośo šybalika Rufusa? To jo wron, ako dožywijo wjele luštnego, směšnego a zapśimujucego. Wón co wuknice a wuknikow, kenž wobźěluju se na serbskej abo WITAJ-wucbje, pózbuźowaś k dalšnej zaběrje ze serbskeju rěcu.

Šybalik Rufus wustupujo w jadnotliwych zešywkach cytańskego rěda za zakładnu šulu nakładnistwa Cornelsen. Te smy pśestajili do dolnoserbskeje rěcy. W toś tych zešywkach wijo se pśecej jadne tšojeńko wokoło wrona Rufusa. Wón bydli w jadnej familiji ze źiśimi a dožywijo z nimi žortne wěcy. Mimo lažkich tekstow, ako se namakaju w zešywkach, mógu wuknice a wukniki doma abo w šuli wšake nadawki k cytanemu dopołniś. Su to pórucenja za wudopołnjenje a wumólowanje, kreslenje pódanych pśedmjatow, nakśicowanje wótegronow a pśirědowanje słowow a sadow k wšakim wobrazam. Z pomocu nadawkow mógu źiśi sami kontrolěrowaś, lěc su zmysł teksta pšawje rozměli.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2395-7
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2016, 32 b., barw. il., brošura