Nazwukowa tabulka k NAŠA FIBLA

Nazwukowa tabulka k NAŠA FIBLA

wudawaćel: Domowina - Rěčny centrum WITAJ

Nětko předleži nowy plakat z nazwukowej tabulku k fibli. Nazwukowa tabulka je pismikowa tabulka z wobrazami k nawuknjenju pisanja a čitanja. Plakat pokaza wšitke hornjoserbske zwuki z pomocu wotpowědneho přirjadowaneho pismika a z wotpowědnym nazwukowym wobrazom. Pódla kóždeho zwuka je wobraz, čejež pomjenowanje z tutym zwukom započina. Hodźi so jedyn pismik rozdźělnje wuprajić (kaž ch), potom zwobraznja so tutón pismik z woběmaj wobrazomaj. Šuler zamóže z pomocu nazwukoweje tabulki pismowy wobraz (Schriftbild) jednoho słowa zwuk po zwuk zestajeć.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2677-4
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2021, plakat A 1

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

8,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2677-4
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2021, plakat A 1