Narska liška Grajne Plany 4 - 6

Bagańc, Maks

Narska liška Grajne Plany 4 - 6

Wudawaŕ: Domowina - Zwězk Łužyskich Serbow z.t., Rěcny centrum WITAJ

Kóstkowe graśa za narske liški su wujšli. Z ceptaŕku/ceptarjom abo w małych kupkach mógu źiśi wóspjetowaś wokable rozdźělnych temow wót  “Narska liška 4-6”. To gótuju na zakłaźe ducent grajnych planow. Grajne plany a pśirucka su se wugótowali na zakłaźe mapowu “Wuknjemy serbsce – hrajne plany” - pśidatny material za cuzorěcnu wucbu serbšćiny.


Im Domowina-Verlag sind für neugierige Füchschen Würfelspiele erschienen!
Mit einer Lehrerin / einem Lehrer oder in kleinen Gruppen können Kinder mithilfe von Spielplänen die Vokabeln unterschiedlicher Themen aus “Narska liška 4-6" wiederholen. Diese Spielpläne und Handbücher wurden auf Grundlage der Materialien „Wuknjemy serbsce – hrajne plany" als zusätzliches Material für den Fremdsprachenunterricht Sorbisch entwickelt.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2792-4
rěc artikela nimski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2023, grajne plany

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

14,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2792-4
rěc artikela nimski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2023, grajne plany