Meine sorbische/wendische Sprachtruhe – Mója serbska rěcna lodka

Meine sorbische/wendische Sprachtruhe – Mója serbska rěcna lodka

Material za spěchowanje rěcy w serbskej wucbje; wudawaŕ: Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t., Rěcny centrum WITAJ; zestajiła Janina Krygarjowa; z górnoserbskeje rěcy pśestajiła Kathrin Šwjelina; ilustrěrował Konrad Golz
„Meine sorbische/wendische Sprachtruhe – Mója serbska rěcna lodka“ jo pśidatny material k wobrazowemu słownikoju „Mein sorbisches/wendisches Bildwörterbuch“ a k CD-ROM „Mein sorbisches/wendisches Computer-Bildwörterbuch“.

wopisanje

„Meine sorbische/wendische Sprachtruhe – Mója serbska rěcna lodka“ jo pśidatny material k wobrazowemu słownikoju „Mein sorbisches/wendisches Bildwörterbuch“ a k CD-ROM „Mein sorbisches/wendisches Computer-Bildwörterbuch“. Graśe wopśimujo temowe wobłuki ze žywjenja góleśa, na pś. „na jsy“, „naš dom“, „w šuli“ a pódobne. Ku kuždemu temowemu wobłukoju pśedlažy rědny wobraz we wjelikosći A3 a pśerěznje 60 kórtkow. Temowe wobraze pórucuju źiśam wjelebocne móžnosći powědanja. Kórtki maju na prědnem boce wobraz, na slěznem boce su pódane wótpowědne słowa a jich gramatiske formy.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1460-3
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2012, barwne ilustracije, graśe

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

9,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

„Meine sorbische/wendische Sprachtruhe – Mója serbska rěcna lodka“ jo pśidatny material k wobrazowemu słownikoju „Mein sorbisches/wendisches Bildwörterbuch“ a k CD-ROM „Mein sorbisches/wendisches Computer-Bildwörterbuch“. Graśe wopśimujo temowe wobłuki ze žywjenja góleśa, na pś. „na jsy“, „naš dom“, „w šuli“ a pódobne. Ku kuždemu temowemu wobłukoju pśedlažy rědny wobraz we wjelikosći A3 a pśerěznje 60 kórtkow. Temowe wobraze pórucuju źiśam wjelebocne móžnosći powědanja. Kórtki maju na prědnem boce wobraz, na slěznem boce su pódane wótpowědne słowa a jich gramatiske formy.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1460-3
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2012, barwne ilustracije, graśe