Ličimy wěcne nadawki 4

Stefanie Erdmann

Ličimy wěcne nadawki 4

wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ, přełožiła Rejzka Delenkowa
Ličimy wěcne nadawki je licencne wudaće tak mjenowanych indianskich zešiwkow nakładnistwa Klett. Zwučowanske zešiwki, kotrež wudawa nakładnistwo Klett za wšelake předmjety, njejsu na wěsty wučbnicowy rjad wjazane a słuža jako wučbu wudospołnjacy material. Přehladnje wuhotowane strony a jednore dźěłowe nadawki zmóženjeja samostatne dźěło šulerjow a wjedu spěšnje k wuspěchej. Při tym wjetšina nadawkow na žiwjenski wobswět a nazhonjenja šulerjow nawjazuje. Wosebite strony wěstu temu wotzamknu a zmóžnjeja šulerjam nawuknjenu wědu hrajersce nałožować a skrućić. Šibały indianski hólčec Anoki jich na zabawne wašnje při tym přewodźa.

Zusatzinformation

rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, 48 s., barb. il., brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

3,50 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, 48 s., barb. il., brošura