Dolnoserbska literarna cytanka

Christiana Piniekowa

Dolnoserbska literarna cytanka

Cytanka 1. źěl, za sekundarny schójźeńk I/II; wudawaŕ: Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t., Rěcny centrum WITAJ; z pódpěru Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC)

Toś ta na žedne metody a didaktiske póstupowanja njewězana samostatna zběrka tekstow “Dolnoserbska literarna cytanka” wobstoj z dweju zwězkowu a ma w cełem 10 tematiskich kapitlow z 165 originalnymi dolnoserbskimi tekstami 67 wšakich awtor(k)ow k temam: W pśiroźe, Lubosć, Co žywjenje jo, Z mójogo žywjenja, Wjasele ze słowom, Naše jsy, Serbske mysli, Suseźi, Gronjaki a Hajaki, Šulske žywjenje.


Wopisowanje

Toś ta na žedne metody a didaktiske póstupowanja njewězana samostatna zběrka tekstow “Dolnoserbska literarna cytanka” wobstoj z dweju zwězkowu a ma w cełem 10 tematiskich kapitlow z 165 originalnymi dolnoserbskimi tekstami 67 wšakich awtor(k)ow k temam: W pśiroźe, Lubosć, Co žywjenje jo, Z mójogo žywjenja, Wjasele ze słowom, Naše jsy, Serbske mysli, Suseźi, Gronjaki a Hajaki, Šulske žywjenje. Do kuždego kapitla zawjeźo na swój part pśirědowana ilustracija. Na taki part prezentěrujo cytanka casowy wótrězk wót někak 150 lět eksistence dolnoserbskeje literatury a „pósrědnja historisku a bźezcasnu estetisku gódnotu literatury“ (C.P.). Zběrka jo bogate a atraktiwne žrědło za wudopołnjenje wědy wó dolnoserbskej literaturje a jeje zastupnikach a zastupnicach kaž teke wó kulturnohistoriskich kontekstach, socialnej situaciji serbskego luda a powšyknych towarišnostno-politiskich wobstojnosćach we Łužycy. Mały wědomnostny aparat co pódpěrowaś samostatnu zaběru z tekstami: biografiske daty awtor(k)ow, minimum sekundarneje literatury a dalšne pśispomnjeśa a rozkładowanja.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1242-5
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 2005 216 b., brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

12,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Toś ta na žedne metody a didaktiske póstupowanja njewězana samostatna zběrka tekstow “Dolnoserbska literarna cytanka” wobstoj z dweju zwězkowu a ma w cełem 10 tematiskich kapitlow z 165 originalnymi dolnoserbskimi tekstami 67 wšakich awtor(k)ow k temam: W pśiroźe, Lubosć, Co žywjenje jo, Z mójogo žywjenja, Wjasele ze słowom, Naše jsy, Serbske mysli, Suseźi, Gronjaki a Hajaki, Šulske žywjenje. Do kuždego kapitla zawjeźo na swój part pśirědowana ilustracija. Na taki part prezentěrujo cytanka casowy wótrězk wót někak 150 lět eksistence dolnoserbskeje literatury a „pósrědnja historisku a bźezcasnu estetisku gódnotu literatury“ (C.P.). Zběrka jo bogate a atraktiwne žrědło za wudopołnjenje wědy wó dolnoserbskej literaturje a jeje zastupnikach a zastupnicach kaž teke wó kulturnohistoriskich kontekstach, socialnej situaciji serbskego luda a powšyknych towarišnostno-politiskich wobstojnosćach we Łužycy. Mały wědomnostny aparat co pódpěrowaś samostatnu zaběru z tekstami: biografiske daty awtor(k)ow, minimum sekundarneje literatury a dalšne pśispomnjeśa a rozkładowanja.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1242-5
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 2005 216 b., brošura