Wuknjom serbski 1 - wokablowy zešywk

Ćěslina, Simona

Wuknjom serbski 1 - wokablowy zešywk

k wucbnicy Wuknjom serbski 1, wudawaćel: Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t., Rěcny centrum WITAJ

Wokablowy zešywk jo za samokontrolu rěcnego stawa wuknikow myslony.


Das Lehrwerk Wuknjom serbski/Zwucujom serbski mit den farbigen, illustrierten Lehrbüchern sowie den einfarbigen, bebilderten Arbeitsheften vermittelt sorbische/wendische Sprachkenntnisse.

Wopisowanje

Wokablowy zešywk jo za samokontrolu rěcnego stawa wuknikow myslony. Na wósebnych łopjenach su wšykne słowa jadnotliwych lekcijow zwobraznjone. Tak jo za wuknikow pśecej widobnje, kótare słowa deje hyšći zwucowaś.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1493-1
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2014, 32 b., wěcejbarw. il, brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

4,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Wokablowy zešywk jo za samokontrolu rěcnego stawa wuknikow myslony. Na wósebnych łopjenach su wšykne słowa jadnotliwych lekcijow zwobraznjone. Tak jo za wuknikow pśecej widobnje, kótare słowa deje hyšći zwucowaś.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1493-1
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2014, 32 b., wěcejbarw. il, brošura