Wuknjom serbski 1 - wokablowy zešywk

Ćěslina, Simona

Wuknjom serbski 1 - wokablowy zešywk

k wucbnicy Wuknjom serbski 1, wudawaćel: Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t., Rěcny centrum WITAJ

Wokablowy zešywk jo za samokontrolu rěcnego stawa wuknikow myslony.


Das Lehrwerk Wuknjom serbski/Zwucujom serbski mit den farbigen, illustrierten Lehrbüchern sowie den einfarbigen, bebilderten Arbeitsheften vermittelt sorbische/wendische Sprachkenntnisse.

wopisanje

Wokablowy zešywk jo za samokontrolu rěcnego stawa wuknikow myslony. Na wósebnych łopjenach su wšykne słowa jadnotliwych lekcijow zwobraznjone. Tak jo za wuknikow pśecej widobnje, kótare słowa deje hyšći zwucowaś.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1493-1
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2014, 32 b., wěcejbarw. il, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

4,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Wokablowy zešywk jo za samokontrolu rěcnego stawa wuknikow myslony. Na wósebnych łopjenach su wšykne słowa jadnotliwych lekcijow zwobraznjone. Tak jo za wuknikow pśecej widobnje, kótare słowa deje hyšći zwucowaś.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1493-1
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2014, 32 b., wěcejbarw. il, brošura