Wuknjemy serbsce 3

Simona Ćěslina

Wuknjemy serbsce 3

wobrazowe karty za šulerja 3. lětnika, wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ; ilustrator: Gudrun Lenz
Bildkarten für das 3. Schuljahr

Wopisowanje

Bildkarten für das 3. Schuljahr

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2353-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2015, wjacebarb. il., 169 kartkow

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

15,00 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Bildkarten für das 3. Schuljahr

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2353-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2015, wjacebarb. il., 169 kartkow