Wuknjom a zwucujom pisaś 1

Rosemarie Frankowa

Wuknjom a zwucujom pisaś 1

Źěłowy zešywk za 1. lětnik; śišćane pismo; wudawaŕ: Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t., Rěcny centrum WITAJ; z pódpěru Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC); ilustrěrowałej Jarmila Dicová-Ondrejková a Daša Dicová-Bacmaňáková
Pisańskej zešywka 1 a 2 słušatej k wucbnym materialijam za 1. lětnik bilingualneje wucby, kenž słuže alfabetizěrowanju w dolnoserbskej rěcy. Toś se wónej wósebnje orientěrujotej pó wopśimjeśach a póstupowanju w fibli “Mója fibla”.

wopisanje

Pisańskej zešywka 1 a 2 słušatej k wucbnym materialijam za 1. lětnik bilingualneje wucby, kenž słuže alfabetizěrowanju w dolnoserbskej rěcy. Toś se wónej wósebnje orientěrujotej pó wopśimjeśach a póstupowanju w fibli “Mója fibla”. Glědajucy na paralelnosć wuknjenja nimskeje a serbskeje rěcy a teke na zasadne rozdźěle w rěcnyma systemoma wuknu źiśi pó samskej metoźe a wašni, na bazy samskich a pódobnych temow a musterow cytaś a pisaś. Aby se źiśi w dobrej kwaliśe pśiswójli a treněrowali zamožnosći a techniki pisanja w serbskej rěcy, stojtej jim tej dwa pisańskej zešywka k dispoziciji.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1352-1
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2007, 44 b., dwójobarwne ilustracije, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

4,20 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Pisańskej zešywka 1 a 2 słušatej k wucbnym materialijam za 1. lětnik bilingualneje wucby, kenž słuže alfabetizěrowanju w dolnoserbskej rěcy. Toś se wónej wósebnje orientěrujotej pó wopśimjeśach a póstupowanju w fibli “Mója fibla”. Glědajucy na paralelnosć wuknjenja nimskeje a serbskeje rěcy a teke na zasadne rozdźěle w rěcnyma systemoma wuknu źiśi pó samskej metoźe a wašni, na bazy samskich a pódobnych temow a musterow cytaś a pisaś. Aby se źiśi w dobrej kwaliśe pśiswójli a treněrowali zamožnosći a techniki pisanja w serbskej rěcy, stojtej jim tej dwa pisańskej zešywka k dispoziciji.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1352-1
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2007, 44 b., dwójobarwne ilustracije, brošura