Drogi licenja 2

Drogi licenja 2

Źěłowy zešywk za matematiku w 2. lětniku; wudawaŕ: Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t., Rěcny centrum WITAJ; z nimskeje rěcy pśestajiła Tatjana Kadotšnikowa

Źěłowy zešywk „Drogi licenja 2“ za serbsko-nimske rědownje.


wopisanje

Źěłowy zešywk „Drogi licenja 2“ za serbsko-nimske rědownje jo licenca z nakładnistwa Cornelsen/Volk und Wissen.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1443-6
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł. 2019, 80 b., barwne ilustracije, brošura, pśidank

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

8,50 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Źěłowy zešywk „Drogi licenja 2“ za serbsko-nimske rědownje jo licenca z nakładnistwa Cornelsen/Volk und Wissen.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1443-6
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł. 2019, 80 b., barwne ilustracije, brošura, pśidank