Žiwjenje je dźěło – wotpočink je mrěće

Žiwjenje je dźěło – wotpočink je mrěće

Stawizna Bjarnata Krawca, z jeho žiwjenjopisa, listow, rozprawow a swědstwow rowjenkow zestajena a wudospołnjena wot Achima Brankačka

Putacy wobraz znateho serbskeho hudźbnika, chóroweho dirigenta a prosteho čłowjeka z wulkej serbskej dušu.

wopisanje

Achim Brankačk zasahnje sam jenož z krótkimi wudospołnjenjemi k časej a wažnym podawkam a skulojći tak biografisku knihu, kotruž wobohaća tójšto fotow a dokumentow kaž tež podaće wšěch publicistiskich a hudźbnych dźěłow Bjarnata Krawca.

 

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1750-5
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 1999, 296 s., wobr., kruta wjazba ze škitnej wobalku

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

6,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Achim Brankačk zasahnje sam jenož z krótkimi wudospołnjenjemi k časej a wažnym podawkam a skulojći tak biografisku knihu, kotruž wobohaća tójšto fotow a dokumentow kaž tež podaće wšěch publicistiskich a hudźbnych dźěłow Bjarnata Krawca.

 

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1750-5
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 1999, 296 s., wobr., kruta wjazba ze škitnej wobalku