Cover

Worak, Měto

Ze źiśetstwa zagumnarja

Proza
Měto Worak dopomnjejo se na swoj źiśecy cas w Strjažowje, a to samo w žednych basnjach a teke z pomocu fotow. Nastał jo žywy a zajmny wobraz wo žywjenju serbskich wejsanarjow a se wě wosebnje tych źiśi w 1930tych a 40tych lětach.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1652-2
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1996
95 s., kapsne kniglicki 153

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

4,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1652-2
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1996
95 s., kapsne kniglicki 153