Zabych ći něšto rjec • e-book

Zabych ći něšto rjec • e-book

Dopomnjeća na wažne zažne časy

Nan, kiž je so strowy z wójny wróćił, smjertnje znježboži, hdyž za swójbu dom twari. Podawk wubudźi pola 10-lětneho syna wulki stysk za nanom. Hdyž wjele lět po tym jednoho dnja nawječor cuzeho muža z awtom sobu wozmje, spóznaje w nim nana. Tón pak zaso wulěze, prjedy hač móžetaj sej rjec, štož staj sej hišće rjec chcyłoj … Kochowe dopomnjeća na dźěćace a młodźinske lěta su wodźene wot dramatiskich poslednich dnjow swětoweje wójny a wot započatkow hinašeho časa.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2682-8
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2021, 112 s., (Print), E-Book (EPUB)

artikl: na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): hnydom

9,99 €
inkl. 7% wobr. dawka

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2682-8
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2021, 112 s., (Print), E-Book (EPUB)