Přisłowa a přisłowne hrónčka a wusłowa hornjołužiskich Serbow / Sorbische Sprichwörter, sprichwörtliche Redensarten und Wendungen

Přisłowa a přisłowne hrónčka a wusłowa hornjołužiskich Serbow / Sorbische Sprichwörter, sprichwörtliche Redensarten und Wendungen

Rozšěrjeny nowoćišć po 1902 wudatym prěnim wudaću; přełožił G. Wirth
»Tu sćelu Wam cyličku zběrku a prošu: Wzmiće ju do swojeju rukow...«, piše w nalětniku lěta 1895 Jan Radyserb-Wjela Arnoštej Muce, přepodawši jemu njesprócnje nezběrany pokład swojich přisłowow z ludu. Muka bě potom 1902 njedźiwajo na prócu a zadźěwki wudaće tutoho po Smolerjowych ›serbskich ludowych pěsničkach‹ »najwažnišeho płoda z honow serbskeho narodopisa« přihotował.

Wopisowanje

»Tu sćelu Wam cyličku zběrku a prošu: Wzmiće ju do swojeju rukow...«, piše w nalětniku lěta 1895 Jan Radyserb-Wjela Arnoštej Muce, přepodawši jemu njesprócnje nezběrany pokład swojich přisłowow z ludu. Muka bě potom 1902 njedźiwajo na prócu a zadźěwki wudaće tutoho po Smolerjowych ›serbskich ludowych pěsničkach‹ »najwažnišeho płoda z honow serbskeho narodopisa« přihotował. Tutón wulkotny pomnik serbskeje rěče a ludoweje mudrosće z wěka zańdźeneho lětstotka je nam nimoměry hódny našeje žadosće dla. Wosebje za filologiju, za sorabistiku a slawistiku je zwjazk ze swojimi něhdźe 10.000 pozicijemi bohaty pokład.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1673-7
rěč artikla němsce, hornjoserbsce
bibliografiske daty Rozšěrjeny nowonakład, 1997
615 s.

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

24,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

»Tu sćelu Wam cyličku zběrku a prošu: Wzmiće ju do swojeju rukow...«, piše w nalětniku lěta 1895 Jan Radyserb-Wjela Arnoštej Muce, přepodawši jemu njesprócnje nezběrany pokład swojich přisłowow z ludu. Muka bě potom 1902 njedźiwajo na prócu a zadźěwki wudaće tutoho po Smolerjowych ›serbskich ludowych pěsničkach‹ »najwažnišeho płoda z honow serbskeho narodopisa« přihotował. Tutón wulkotny pomnik serbskeje rěče a ludoweje mudrosće z wěka zańdźeneho lětstotka je nam nimoměry hódny našeje žadosće dla. Wosebje za filologiju, za sorabistiku a slawistiku je zwjazk ze swojimi něhdźe 10.000 pozicijemi bohaty pokład.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1673-7
rěč artikla němsce, hornjoserbsce
bibliografiske daty Rozšěrjeny nowonakład, 1997
615 s.