Cover

Dahmsowa-Meškankec, Wórša

Marja Grólmusec 1896–1944

Rjad »Wobrazki ze Serbow«
Wórša Dahmsowa-Měškankec rysuje žiwjenje Marje Grólmusec, znateje wosobiny našich serbskich stawiznow, wosebje z časa Weimarskeje republiki a nacionalsocializma, ale předstaji ju tež jako zahorjenu wojowarku za nowu němsku demokratiju. Čitała bě awtorka wo njej wězo hižo wjele, mjez druhim w romanje Marje Kubašec »Hwězdy nad bjezdnom«.

wopisanje

Jako žurnalistka wobdźěli so w aprylu 1995 na swjatočnosći składnostnje 50-lětneho wuswobodźenja koncentraciskeho lěhwa Ravensbrück. Tam jej něhdyše sobujate – wosebje Pólki a Čechowki – zwólniwje wo Mari Grólmusec jako swojej słowjanskej a serbskej přećelce powědachu, kotraž bě jim pomhała helu přežiwić.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1664-5
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1996
55 s., wobrazy, brošura
tema Wobrazki ze Serbow

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

6,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Jako žurnalistka wobdźěli so w aprylu 1995 na swjatočnosći składnostnje 50-lětneho wuswobodźenja koncentraciskeho lěhwa Ravensbrück. Tam jej něhdyše sobujate – wosebje Pólki a Čechowki – zwólniwje wo Mari Grólmusec jako swojej słowjanskej a serbskej přećelce powědachu, kotraž bě jim pomhała helu přežiwić.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1664-5
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1996
55 s., wobrazy, brošura
tema Wobrazki ze Serbow