Cover

Manfred Laduš

Domowina sto lět

Rjad »Wobrazki ze Serbow«

W lěće 2012 bu tomu 100 lět, zo załoži so we Wojerecach Domowina. Składnostnje jubileja wobswětli Manfred Laduš na epizodiske wašnje jeje stawizny wot spočatkow a załoženju župow přez zakaz narodneje organizacije Serbow w nacionalsocialistiskim času, jeje znowazałoženje w Chrósćicach a masowu organizaciju za čas NDR hač k přewrótej.

wopisanje

Tež dźensniša situacija, kiž je charakterizowana wot asimilacije Serbow, wot boja wo financielnu podpěru hač k wohroženju serbskeho sydlenskeho ruma brunicy dla, so jewi. Při tym da Laduš přeco protagonistow samych rozprawjeć, tak zo nastanje žiwy wobraz. Publikaciju wobrubi mnoho fotow, teksty su hornjoserbske, delnjoserbske a němske.

Manfred Laduš narodźi so 1941 w Hermanecach, dalokostudij žurnalistiki, bě 42 lět redaktor Noweje doby/Serbskich Nowin, z nich 25 lět zamołwity redaktor za kulturu, wjace hač 40 lět sobuawtor “Serbskeje protyki”, dalšich protykow a wěcnych knihow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2218-9
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2012
124 s., mnoho fotow, brošura
tema Wobrazki ze Serbow

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

8,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Tež dźensniša situacija, kiž je charakterizowana wot asimilacije Serbow, wot boja wo financielnu podpěru hač k wohroženju serbskeho sydlenskeho ruma brunicy dla, so jewi. Při tym da Laduš přeco protagonistow samych rozprawjeć, tak zo nastanje žiwy wobraz. Publikaciju wobrubi mnoho fotow, teksty su hornjoserbske, delnjoserbske a němske.

Manfred Laduš narodźi so 1941 w Hermanecach, dalokostudij žurnalistiki, bě 42 lět redaktor Noweje doby/Serbskich Nowin, z nich 25 lět zamołwity redaktor za kulturu, wjace hač 40 lět sobuawtor “Serbskeje protyki”, dalšich protykow a wěcnych knihow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2218-9
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2012
124 s., mnoho fotow, brošura
tema Wobrazki ze Serbow