Serbska pratyja 2017

Serbska pratyja 2017

redakcija Horst Adam, Adelheid Dawmowa, Ingrid Hustetowa

Źo su na Górach góry? Kak dalej ze starymi nałogami w nowem casu? Co na nas pśiźo, gaž brunica wěcej njebuźo? Z tymi pšašanjami zaběraju se Gregor Wieczorek, Silvio Smogoŕ a Bernd Kamjeńc w nejnowšej Pratyji, kótarejež titlowy bok pyšni foto z Gór.

wopisanje

Źo su na Górach góry? Kak dalej ze starymi nałogami w nowem casu? Co na nas pśiźo, gaž brunica wěcej njebuźo? Z tymi pšašanjami zaběraju se Gregor Wieczorek, Silvio Smogoŕ a Bernd Kamjeńc w nejnowšej Pratyji, kótarejež titlowy bok pyšni foto z Gór. Z teje jsy zgóniju cytarje wjele ze starego a něntejšnego casa, a to take a wšake: mjaz drugim až su tam krala sromośili a kamjeń do fararja chyśili a až maju źinsa te žeńske to prědne grono we jsy! Lěto 2017 źe buźo pśedewšym jubilejne lěto reformacije. Toś jo pisała dr. Doris Teichmannowa wó reformaciskem casu w serbskich stronach Dolneje Łužyce a Trudla Malinkowa wó dolnoserbskich rozšyrjowarjach Bóžego słowa a jich pomnikach. Kogož to wšykno njezajmujo: Mjazy 60 pśinoskami zawěsće kuždy wjele za sebje namakajo!

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2351-3
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2016, , 159 b., wjele barw. fot. a il., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

6,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Źo su na Górach góry? Kak dalej ze starymi nałogami w nowem casu? Co na nas pśiźo, gaž brunica wěcej njebuźo? Z tymi pšašanjami zaběraju se Gregor Wieczorek, Silvio Smogoŕ a Bernd Kamjeńc w nejnowšej Pratyji, kótarejež titlowy bok pyšni foto z Gór. Z teje jsy zgóniju cytarje wjele ze starego a něntejšnego casa, a to take a wšake: mjaz drugim až su tam krala sromośili a kamjeń do fararja chyśili a až maju źinsa te žeńske to prědne grono we jsy! Lěto 2017 źe buźo pśedewšym jubilejne lěto reformacije. Toś jo pisała dr. Doris Teichmannowa wó reformaciskem casu w serbskich stronach Dolneje Łužyce a Trudla Malinkowa wó dolnoserbskich rozšyrjowarjach Bóžego słowa a jich pomnikach. Kogož to wšykno njezajmujo: Mjazy 60 pśinoskami zawěsće kuždy wjele za sebje namakajo!

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2351-3
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2016, , 159 b., wjele barw. fot. a il., brošura