Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2019

Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2019

nasćěnowy kalender, fotografije Wolfang Wittchen
Historiski, jako pomnikškitany młyn w Radušu na titulnym wobrazu noweho wudaća nasćěnoweje protyki pozbudźuje čitarja so do kalendra zanurić. Na třiceći fascinowacych motiwow je znaty Kamjenski fotograf Wolfgang Wittchen zapopadnył.

Wopisowanje

Je z hosćom na zapusće we Wjerbnom, wjeseli so nad rejowarjemi na folklornym festiwalu „Łužica/Lausitz“ w Chrósćicach, přihladuje, kak so třěcha w Błótach po starodawnym wašnju z rohodźu kryje, a je na swjateho Měrćina w Kulowje. Štóž skerje ćiche a měrne napohlady lubuje, móže na zymsku hatnu krajinu pola Picnja hladać, makowe polo blisko Hodźija wobdźiwać, po hodownych wikach w Choćebuzu dundać abo w stilu Beuronskeje wuměłskeje šule natwarjenu hrodowu kapałku we Worklecach wopytać.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2498-5
rěč artikla němsce, hornjoserbsce, delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, dwutydźenski kalender ze 27 łopjenami a titulnym wobrazom, 24 x 34 cm, spiralna wjazba

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

6,00 €
inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Je z hosćom na zapusće we Wjerbnom, wjeseli so nad rejowarjemi na folklornym festiwalu „Łužica/Lausitz“ w Chrósćicach, přihladuje, kak so třěcha w Błótach po starodawnym wašnju z rohodźu kryje, a je na swjateho Měrćina w Kulowje. Štóž skerje ćiche a měrne napohlady lubuje, móže na zymsku hatnu krajinu pola Picnja hladać, makowe polo blisko Hodźija wobdźiwać, po hodownych wikach w Choćebuzu dundać abo w stilu Beuronskeje wuměłskeje šule natwarjenu hrodowu kapałku we Worklecach wopytać.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2498-5
rěč artikla němsce, hornjoserbsce, delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, dwutydźenski kalender ze 27 łopjenami a titulnym wobrazom, 24 x 34 cm, spiralna wjazba