Łužica – Łužyca – Lausitz 2022

Łužica – Łužyca – Lausitz 2022

nasćěnowy kalender, fotografije: Maćij Bulank

Wot wudaća za lěto 2022 spožča znaty serbski fotograf Maćij Bulank ze swojimi fascinowacymi wobrazami trojorěčnemu kalendrej wosebity raz. Bulank je jako fotograf jara wuspěšny, hakle loni je wobrazowy zwjazk „Jutry doma. Osterreiten“ wozjewił. Do toho bě z knihomaj „Prjedy hač woteńdźeš. Bevor du gehst“ wo Serbowkach, kiž hišće wšědnje swoju drastu noša, a „Pola katolskich Serbow“ wjele připóznaća žnjał. W swojej nasćěnowej protyce nětk prezentuje přewažnje krajinowe wobrazy wo Hornjej, Delnjej a srjedźnej Łužicy. Na někotrych łopjenach so tež ta abo tama krasna cyrkej jewi, kotrychž je we Łužicy mnoho, wšako stej Serbstwo a křesćanska wěra kruće ze sobu zwjazanej. Tež brilantne detailowe wobrazy z cyrkwjow debja protyku.


Protyka ma nowy format.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2653-8
rěč artikla němsce, hornjoserbsce, delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2021, dwutydźenski kalender z 28 łopjenami a titulnym łopjenom, 33 x 35 cm, spiralna wjazba
tema Łužica

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

7,50 €
inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2653-8
rěč artikla němsce, hornjoserbsce, delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2021, dwutydźenski kalender z 28 łopjenami a titulnym łopjenom, 33 x 35 cm, spiralna wjazba
tema Łužica