Cover

Pućnik po hornjoserbšćinje

Gramatika
Kniha je přiručka za wuknjacych a wučacych. Wona podawa systematiske powučenje wo strukturje hornjoserbšćiny a wo jeje natwarje a chce přinošować k pohłubšenju wědy wo rěči – wo zwukach a fonemach, morfemach, słowach, syntagmach a sadach. Wužiwar namaka korektne formy jednotliweho słowa a jeho prawe nałožowanje w teksće. Wučacy móža sej wudźěłać efektiwne zwučowanja za wučbu, kiž pomhaja skrućić rěčnu zamóžnosć wuknjaceho. Kniha je skrótšena a popularna forma wědomostneje gramatiki hornjoserbskeje spisowneje rěče.

Wopisowanje

„Wuznam Pućnika wobsteji w prěnim rjedźe w konsekwentnym nałožowanju wot awtora wótromyslnje wudźěłaneje teorije na wopisowanje dźensnišeje hornjoserbskeje spisowneje rěče. Nadźijomnje so wšitke spóznaća z tuteje gramatiki prawje bórze tež we wotpowědnych wučbnicach serbšćiny jewja.“

Manfred Laduš

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1103-9
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2., přehlad. nakł. 2012,
250 s., kruta wjazba

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

14,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

„Wuznam Pućnika wobsteji w prěnim rjedźe w konsekwentnym nałožowanju wot awtora wótromyslnje wudźěłaneje teorije na wopisowanje dźensnišeje hornjoserbskeje spisowneje rěče. Nadźijomnje so wšitke spóznaća z tuteje gramatiki prawje bórze tež we wotpowědnych wučbnicach serbšćiny jewja.“

Manfred Laduš

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1103-9
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2., přehlad. nakł. 2012,
250 s., kruta wjazba