Jendźelsko-serbski słowničk za zakładnu šulu

Karen Richardson

Jendźelsko-serbski słowničk za zakładnu šulu

Słowničk je licencne wudaće nakładnistwa Langenscheidt; wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ; z jendźelšćiny přełožiła Anja Karichowa; ilustrował Hans-Jürgen Feldhaus
Słowničk je za wučbu jendźelšćiny w zakładnej šuli. Wón wobsahuje něhdźe 1000 jendźelskich słowow a wobrotow rozrjadowane do 20 dźěsću wotpowědowacych wobłukow. Hesła su rjenje barbnje ilustrowane. Kóždemu hesłu słuša přikładowa sada, kotraž wuknjenski zaměr a postup dźěći wobkedźbuje.

wopisanje

Słowničk je za wučbu jendźelšćiny w zakładnej šuli. Wón wobsahuje něhdźe 1000 jendźelskich słowow a wobrotow rozrjadowane do 20 dźěsću wotpowědowacych wobłukow. Hesła su rjenje barbnje ilustrowane. Kóždemu hesłu słuša přikładowa sada, kotraž wuknjenski zaměr a postup dźěći wobkedźbuje. Wulke wobrazy ke kóždej temje wabja do pytanja a wotkrywanja jednotliwych słowow a wobrotow. Glosar ze zwukowym pismom zmóžnja spěšne pytanje we woběmaj rěčomaj. Słowničk je idealny za lochke wuknjenje doma a w šuli.
{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1387-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2009
176 s., barbne ilustracije, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

9,95 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Słowničk je za wučbu jendźelšćiny w zakładnej šuli. Wón wobsahuje něhdźe 1000 jendźelskich słowow a wobrotow rozrjadowane do 20 dźěsću wotpowědowacych wobłukow. Hesła su rjenje barbnje ilustrowane. Kóždemu hesłu słuša přikładowa sada, kotraž wuknjenski zaměr a postup dźěći wobkedźbuje. Wulke wobrazy ke kóždej temje wabja do pytanja a wotkrywanja jednotliwych słowow a wobrotow. Glosar ze zwukowym pismom zmóžnja spěšne pytanje we woběmaj rěčomaj. Słowničk je idealny za lochke wuknjenje doma a w šuli.
{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1387-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2009
176 s., barbne ilustracije, brošura