Serbska protyka 2023

Serbska protyka 2023

redakcija Pětr Šołta

Serbska protyka za lěto 2023 přeprošuje Was do Budyskich horow. Kak wotměnjawje hodźi so woblubowana protyka z tutej temu wuhotować, wo tym móžeće so na dołhich nazymskich wječorach při čitanju sami přeswědčić. Přetož kołowokoło hórskeho kraja chowaja so najwšelakoriše stawiznički a powěsće, zajimawostki a překwapjenki, wosobiny abo snano tež zadźěraty hórski ludźik? Dale podawaja so zajimawosće ze swěta a w praktiskej rubrice so sportuje. Na lochke zwučowanja k sćoplenju ćěła slěduje „power-trening“, při kotrymž móžeće so prawje wudźěłać, a na to skića so móžnosće k wotpinanju a wodychnjenju. Pisana, mnohostronska a zajimawa je znowa Serbska protyka!

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2724-5
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2022, mnoho barbnych wobrazow a ilustracijow, brošura, 160 s.

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

8,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2724-5
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2022, mnoho barbnych wobrazow a ilustracijow, brošura, 160 s.