Serbska protyka 2022

Serbska protyka 2022

redakcija Pětr Šołta

W klětušej Serbskej protyce předstajimy wam wjesku sewjernje Budyšina – Minakał. Něhdy bě wjes srjedźišćo pobožnych Serbow a lětstotki pozdźišo sydło Centralneje serbskeje rěčneje šule. Dźensa witatej hród a přisłušacy park, kotrejž buštej w zašłymaj lětdźesatkomaj akribisce a lubosćiwje restawrowanej, wopytowarjow. Tež cyrkej wosrjedź wsy wě wo wosobinach powědać, kotrež wjes a stawizny wsy wuraznje sobu pisachu. W praktiskej rubrice předstajimy wam wulětowe cile po Hornjej a Delnjej Łužicy abo wulećće sej raz do Slepoho abo Sakskej Šwicy! A što so w swěće stawa? Zeznajemy chinsku rěč bliže, podamy so do wopušćenych horinow wosrjedź Čěskeje. Tež Indiska jako druha domizna Łužičanki abo Iran, kraj safrana, wabitej do čitanja. Pisana, mnohostronska a zajimawa je znowa Serbska protyka!

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2659-0
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2021, 160 s., mnoho barbnych wobrazow a ilustracijow, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

8,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2659-0
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2021, 160 s., mnoho barbnych wobrazow a ilustracijow, brošura