Serbska protyka 2017

Serbska protyka 2017

redakcija Pětr Šołta

W najnowšim wudaću woblubowaneje Serbskeje protyki zabjeru tutón króć Bukecy wosebite městno a narańši Serbja steja w srjedźišću.

Wopisowanje

W najnowšim wudaću woblubowaneje Serbskeje protyki zabjeru tutón króć Bukecy wosebite městno a narańši Serbja steja w srjedźišću. Thomas Haenchen rozprawja mjez druhim wo stawiznach Bukečanskeje wosady, Arnd Matthes rysuje nazornje podawki wokoło zahubneje bitwy 1758, Arnd Zoba wěnuje so wjesnemu muzejej, Manfred Laduš rozkładuje, čehodla su Bukecy zepěranišćo Serbow a Trudla Malinkowa zbliži čitarjam zamórske sydlišća ze samsnym mjenom. Ale tež druhich awtorow je redaktor Pětr Šołta do pisanja pohonjować zamóhł. Tak zhladuje Michał Kokla na zajimawu a wotměnjawu słužbu Chróšćanskeho zwóńka, wopisuje Milan Pohonč, kak je tomu dóšło, zo je so w Rocky Mountains zasydlił, přeradźa Lydija Maćijowa, što so za zapřijećom wwoofowanje chowa, a rozprawja Šćěpan Ričel wo sporušku, tajnym přewodźerjom čłowjeskich stawiznow. A za praktisku rubriku je Erwin Hanuš do wjelbika pokuknył, zo by kajkosće zežiwidłow bliže předstajał.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2347-6
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2016, 160 s., mnoho barb. wobr. a il., brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

6,00 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

W najnowšim wudaću woblubowaneje Serbskeje protyki zabjeru tutón króć Bukecy wosebite městno a narańši Serbja steja w srjedźišću. Thomas Haenchen rozprawja mjez druhim wo stawiznach Bukečanskeje wosady, Arnd Matthes rysuje nazornje podawki wokoło zahubneje bitwy 1758, Arnd Zoba wěnuje so wjesnemu muzejej, Manfred Laduš rozkładuje, čehodla su Bukecy zepěranišćo Serbow a Trudla Malinkowa zbliži čitarjam zamórske sydlišća ze samsnym mjenom. Ale tež druhich awtorow je redaktor Pětr Šołta do pisanja pohonjować zamóhł. Tak zhladuje Michał Kokla na zajimawu a wotměnjawu słužbu Chróšćanskeho zwóńka, wopisuje Milan Pohonč, kak je tomu dóšło, zo je so w Rocky Mountains zasydlił, přeradźa Lydija Maćijowa, što so za zapřijećom wwoofowanje chowa, a rozprawja Šćěpan Ričel wo sporušku, tajnym přewodźerjom čłowjeskich stawiznow. A za praktisku rubriku je Erwin Hanuš do wjelbika pokuknył, zo by kajkosće zežiwidłow bliže předstajał.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2347-6
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2016, 160 s., mnoho barb. wobr. a il., brošura