Serbska pratyja 2021

Serbska pratyja 2021

redakcija Horst Adam, Ingrid Hustetowa (Pratyja za źiśi), Bernd Pittkunings (Pratyja za kśesćijanow), titlowe foto: Thomas Kläber

Znowego se pokazujo, kake pśechwatanki móžoš wótekšyś w našych wjaskach. Tenraz w Běłej Górje: ten tšašny Heinrich w błośańskem westernu z lětowu 1931/32, recepty za rybjece jěze z lěta 1967 a wjele historiskich casnikowych powěsćow a fotow žeńskich w serbskej drastwje. Wósobinski wuznajo swóju lubosć k tej jsy Marion Stenselowa, Marcus Końcaŕ jo woglědał do woblubowanego gósćeńca pśi jazoru a Pratyja za źiśi wulicujo bajku wó běłogórjańskem fidlarju Kitu. Se wě su teke te „wuškowne“ pśisamem 50 pśinoskow kradu zajmne – wótekšyjśo je sebje!

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2600-2
rěc artikela nimski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2020, 161 b., wjele barw. fot. a il., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

8,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2600-2
rěc artikela nimski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2020, 161 b., wjele barw. fot. a il., brošura