Plon na najśpje

Plon na najśpje

Powěsći z našych jsow, zestajił Werner Měškank, ilustrowała Ingrid Groschke

W Dolnej Łužycy jo kradu wjelika mań powěsćow, a wjele z nich se wotměwa w ceło wěstej jsy našeje domownje.

Wopisowanje

To pokažo Werner Měškank ze swojeju zběrku, kotaraž zjadnośijo serbske powěsći z cełeje Dolneje Łužyce wot Złego Komorowa až do Žarowa a wot Luboraza do Grodka.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1713-0
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 1997, 112 b., wobr., kšuta wězba

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

6,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

To pokažo Werner Měškank ze swojeju zběrku, kotaraž zjadnośijo serbske powěsći z cełeje Dolneje Łužyce wot Złego Komorowa až do Žarowa a wot Luboraza do Grodka.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1713-0
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 1997, 112 b., wobr., kšuta wězba