Plon na najśpje

Plon na najśpje

Powěsći z našych jsow, zestajił Werner Měškank, ilustrowała Ingrid Groschke

W Dolnej Łužycy jo kradu wjelika mań powěsćow, a wjele z nich se wotměwa w ceło wěstej jsy našeje domownje.

wopisanje

To pokažo Werner Měškank ze swojeju zběrku, kotaraž zjadnośijo serbske powěsći z cełeje Dolneje Łužyce wot Złego Komorowa až do Žarowa a wot Luboraza do Grodka.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1713-0
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 1997, 112 b., wobr., kšuta wězba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

6,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

To pokažo Werner Měškank ze swojeju zběrku, kotaraž zjadnośijo serbske powěsći z cełeje Dolneje Łužyce wot Złego Komorowa až do Žarowa a wot Luboraza do Grodka.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1713-0
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 1997, 112 b., wobr., kšuta wězba