Hesła 2021

Hesła 2021

Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2021, zhromadne wudaće ze Serbskim ewangelskim towarstwom

Wšědne hesła na lěto 2021 su so hižo 2. meje 2018 w Ochranowje wulosowali. Potom je wobdźěłar z Ochranowskeje bratrowskeje jednoty so hodźacy wučbny tekst z Noweho Zakonja kaž tež štučku z kěrluša abo modlitwu přirjadował. Hotowy manuskript w němskej rěči wupósćele so 55 přełožerjam a přełožerkam na cyłym swěće, kiž swoju rěčnu wersiju za ćišć přihotuja. Najnowše serbske wudaće pak je nimale kaž z kuzłom nastało. Z wulkeho předležaceho fundusa hesłow je Olaf Langner z Rakečanskeje wosady awtomatiske přewzaće a rjadowanje hesłow programěrował. Tak móže nětko tónle přewodnik swój puć do serbskich křesćanskich swójbow namakać.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2611-8
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2020, 116 s., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

2,50 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2611-8
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2020, 116 s., brošura