Ducy pó domowni• e-book

Kaiser, Jutta

Ducy pó domowni• e-book

Spomnjeńki reportarki

Lětźasetki »ducy pó domowni« jo znata a woblubowana reportarka Jutta Kaiserowa serbskim luźam sćerpnje pśisłuchała a žywjenje w našych stronach kradosćiwje wobglědowała. Nět su nastali z jeje bogatych dožywjenjow a nazgónjenjow wobraznite a cuśniwe knigły. W nich pśedstaja na pśikład Bukow, Pódgólu a Zakaznju, brjazyńsku ludowu awtorku Martu Bělkowu, bórkojskego gójca Manfreda Dušku abo lutki-źěłaśerki w Hochoskej góli.


„Te wušej połtera sta bokow su wažna dokumentacija našogo dołojcnołužyskego žywjenja, a to na progu wšakeju politiskeju systemowu. Reportarske teksty z domownje, do knigłow zwězane, su hejnak swětny wósadnik, do kótaregož dejali wjele luźi glědaś, gaž kśě sebje swóju serbsku dušu wogrěś.ʺ
Jurij Koch

Beschreibung

Z mócu jeje słow móžomy hyšći raz z Błośańskeju gustu jěś abo dožywjaś pówójnske wuwiśe rolnikarstwa. Se wě wulicujo Jutta Kaiserowa teke wó njewšednem a žurnem źěle serbskich rozgłosownikow, ako su samo swěźenje a wuběźowanja organizěrowali.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2599-9
Sprache des Artikels Niedersorbisch
Bibliografische Angaben 2019, 176 b. (śišćane wudaśe), e-book (epub)

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): ned

6,99 €
inkl. 7% MwSt.

Beschreibung

Z mócu jeje słow móžomy hyšći raz z Błośańskeju gustu jěś abo dožywjaś pówójnske wuwiśe rolnikarstwa. Se wě wulicujo Jutta Kaiserowa teke wó njewšednem a žurnem źěle serbskich rozgłosownikow, ako su samo swěźenje a wuběźowanja organizěrowali.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2599-9
Sprache des Artikels Niedersorbisch
Bibliografische Angaben 2019, 176 b. (śišćane wudaśe), e-book (epub)