Cover

Bjeńš, Handrij

Chronika serbskich stawiznow

Wobrazki ze Serbow

Nimale 14 lětstotkow wědźa mjeztym pisomne žórła wo Serbach. Tuž je na času, tutu wědu kompaktnje w jednym přehledźe předstajić.
Handrij Bjeńš skići nam zarys serbskich stawiznow wot jich spočatkow hač do dźensnišeho. W tabelach kruće chronologisce natwariwši poda awtor w krótkej formje najwažniše historiske informacije wo Serbach wot jich prěnjeho naspomnjenja pola Fredegara 631 hač k najnowšim podawkam w lěće 2000.

wopisanje

Tute so z wobrazami, faksimilemi a kartami wudospołnja. Na kóncu podaja so w runje tak kompaktnej formje krótkobiografije wažnych wosobow serbskeje zašłosće.
Jako přiručka za spěšne namakanje informacijow móže so kniha kóždemu doporučić, kiž so ze serbskimi stawiznami zaběra.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2031-4
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2007
48 s., wobr., brošura
tema Wobrazki ze Serbow

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

7,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Tute so z wobrazami, faksimilemi a kartami wudospołnja. Na kóncu podaja so w runje tak kompaktnej formje krótkobiografije wažnych wosobow serbskeje zašłosće.
Jako přiručka za spěšne namakanje informacijow móže so kniha kóždemu doporučić, kiž so ze serbskimi stawiznami zaběra.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2031-4
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2007
48 s., wobr., brošura
tema Wobrazki ze Serbow