Wótmólowane – Mit Licht gemalt

Wótmólowane – Mit Licht gemalt

Historische Fotografien in der sorbischen/wendischen Niederlausitz, wudał Jürgen Maćij, z tekstami Dory Liersch, Ines Neumannojc a Martiny Nowakojc

Kak móžomy historiju tak znaglědniś, ako by nam pśed wócyma stojała? – Južo někotare lěta wudawa budyšyński fotograf Jürgen Maćij wobrazowe zwězki z carnoběłymi fotografijami łužyskich fotografow. Wósebna wustajeńca “Wotmolowane – Mit Licht gemalt” w budyšyńskem Serbskem muzeju jo była za Ludowe nakładnistwo Domowina witana góźba, rěd dalej wjasć a wudaś wobrazowej zwězka z historiskimi fotami serbskeje Łužyce wót zachopjeńka fotografije až do 1930tych lět.

wopisanje

Kak móžomy historiju tak znaglědniś, ako by nam pśed wócyma stojała? – Južo někotare lěta wudawa budyšyński fotograf Jürgen Maćij wobrazowe zwězki z carnoběłymi fotografijami łužyskich fotografow. Wósebna wustajeńca “Wotmolowane – Mit Licht gemalt” w budyšyńskem Serbskem muzeju jo była za Ludowe nakładnistwo Domowina witana góźba, rěd dalej wjasć a wudaś wobrazowej zwězka z historiskimi fotami serbskeje Łužyce wót zachopjeńka fotografije až do 1930tych lět. Knigły z titelom  »Wotmolowane – Mit Licht gemalt« zaběraju se z Górneju Łužycu a knigły z titelom »Wótmólowane – Mit Licht gemalt« z Dolneju Łužycu. Wobej fotowej zwězka wobswětlujotej z pomocu wjele naglědniwych motiwow, kak jo se to serbske w historiji fotografije pokazało. – Chto drje su te luźe na tych starych fotach a co wěmy wó tych tšojenjach na nich? Njezaźiwa, až su stare fota wósebnje wabjece, wšako jo na nich do nimjernosći wótmólowany kusk casa, kótaryž wuchada do jśmy zachadnosći.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2419-0
rěc artikela nimski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 148 b., wjele fotografijow, kšuty wuwězk

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

19,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Kak móžomy historiju tak znaglědniś, ako by nam pśed wócyma stojała? – Južo někotare lěta wudawa budyšyński fotograf Jürgen Maćij wobrazowe zwězki z carnoběłymi fotografijami łužyskich fotografow. Wósebna wustajeńca “Wotmolowane – Mit Licht gemalt” w budyšyńskem Serbskem muzeju jo była za Ludowe nakładnistwo Domowina witana góźba, rěd dalej wjasć a wudaś wobrazowej zwězka z historiskimi fotami serbskeje Łužyce wót zachopjeńka fotografije až do 1930tych lět. Knigły z titelom  »Wotmolowane – Mit Licht gemalt« zaběraju se z Górneju Łužycu a knigły z titelom »Wótmólowane – Mit Licht gemalt« z Dolneju Łužycu. Wobej fotowej zwězka wobswětlujotej z pomocu wjele naglědniwych motiwow, kak jo se to serbske w historiji fotografije pokazało. – Chto drje su te luźe na tych starych fotach a co wěmy wó tych tšojenjach na nich? Njezaźiwa, až su stare fota wósebnje wabjece, wšako jo na nich do nimjernosći wótmólowany kusk casa, kótaryž wuchada do jśmy zachadnosći.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2419-0
rěc artikela nimski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 148 b., wjele fotografijow, kšuty wuwězk